شهید حسن منصوری در سال ۱۳۳۷ در حبیب آباد متولد شد. ۸ ساله بود که پدر بزرگوار خود را از دست داد . همزمان با تحصیل ، کار می کرد و بخشی از هزینه ی خانواده را بر عهده داشت. در زمان انقلاب ضمن شرکت در تظاهرات ، با ساواک نیز درگیری پیدا کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی داوطلبانه به کردستان اعزام و با ضد انقلاب درگیر شده است .با شروع جنگ تحمیلی به همراه دوستان به جنوب رفت و چون قبلاً راننده کامیون بود  ،در مهندسی لشگر امام حسین (ع )به عنوان راننده لودر و بولدوزر مشغول به کار شد که با شهادت سردار عبدالرزاق زارعان فرماندهی این واحد رزمی را تا زمان شهادت برعهده گرفت .