دکتر هوشنگ طالبی متولد سال ۱۳۳۵ در شهر اصفهان است. پدرش اهل حبیب آباد برخوار واقع در ۱۳ کیلومتری شمال اصفهان بود که در سن ۲۰ سالگی برای انجام خدمت سربازی این شهر را ترک و بعد از پایان این دوره در اصفهان اقامت و در همین شهر ازدواج کرد. هفت فرزند حاصل این ازدواج و هوشنگ اولین فرزند این خانواده بود.ایشان کودکی بسیار کنجکاو و همواره مادرش مجبور به پاسخ دادن به سوالات بی شمار وی بود.