دکتر محبوبه رضوانی فرزند حاج حسن در سال ۱۳۴۶ در شهر اصفهان متولد شد ، پدر او بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی و مادر خانه دار است . وی از همان دوران کودکی علاقه به درس خواندن داشت و رویای پوشیدن روپوش سفید دکتری را در سر می پروراند، پس از گذراندن تحصیلات دوران ابتدایی وراهنمایی، در رشته ی علوم تجربی ادامه تحصیل داد و در کنکور سال ۱۳۶۶ در رشته ی پزشکی دانشگاه شیراز پذیرفته شد ، بعد از ۳ سال تحصیل در آن دانشگاه، برای ادامه تحصیل به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتقل شد . در سال ۱۳۷۵ نیز در رشته ی زنان و مامایی در علوم پزشکی اصفهان، جهت گذراندن دوره تخصص پذیرفته شد .