دکتر مصطفی هشیارسر فرزند محمدعلی متولد ۱۳۱۸ از پدر و مادری حبیب آبادی در تهران متولد گردید. دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران و در سال ۱۳۳۷ دوره پزشکی را در اصفهان شروع نمود و در سال ۱۳۴۴ به عنوان پزشک عمومی فارغ التحصیل و دوره خدمت وظیفه را در چهارمین دوره سپاه بهداشت در منطقه مرزی غرب کشور (دهلران) به پایان رسانید. بعد از آن نیز تا شروع دوره تخصصی در نقاط محروم کشور از جمله بنادر جنوب استان بوشهر خدمت نمود. در سال ۱۳۵۴ به عنوان متخصص جراحی مغز و اعصاب از دانشگاه تهران فارغ التحصیل و از آن زمان تا کنون در تهران مشغول فعالیت می باشد.