آموزشکده کشاورزی شهر حبیب آباد

نسخه آزمایشی

مشارکت نقدی خیرین در ساخت آموزشکده کشاورزی حبیب آباد تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰

جدول مشارکت نقدی خیرین در ساخت

آموزشکده کشاورزی حبیب آباد تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰

 

 ردیف نام نام خانوادگی  مرحله اولمرحله دوم
۱دکتر رضا

صورت هزینه های مرحله سفتکاری ساختمان آموزشی آموزشکده کشاورزی حبیب آباد تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۰

صورت هزینه های مرحله سفتکاری

ساختمان آموزشی آموزشکده کشاورزی حبیب آباد تا تاریخ  ۱۳۹۵/۱۰/۱۰

 

ردیف

شرح هزینه

مبلغ(ریال)

جمع(ریال)

۱

هزینه نقشه سازه و محاسبات آن

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

مشارکت نقدی خیرین محترم در ساخت آموزشکده کشاورزی حبیب آباد تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۰

 

تاریخچه تأسیس و راه اندازی آموزشکده کشاورزی شهر حبیب آباد

عدم وجود یک واحد کشاورزی در شاخه فنی حرفه ای در استان اصفهان و وجود فضای سبز ۲۴۰ هکتاری متعلق به بخش خصوصی و شهرداری در حبیب آباد و سایر مزیت های منطقه موجب آن شد که پیشنهاد ایجاد یک آموزشکده کشاورزی طرح و در سفر استانی هیأت دولت مصوب گردد پیگیریهای زیادی برای اخذ مجوز تأسیس و موافقت اصولی در سال ۱۳۹۲ انجام و در آذرماه سال ۱۳۹۳ شورای گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری موافقت خود را با ایجاد قطعی آموزشکده فنی و حرفه ای کشاورزی پسران حبیب آباد اعلام نمود و برای سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ در کنکور فنی حرفه ای در ۲ رشته  امور زراعی و باغی و تکنولوژی تولیدات زراعی ثبت نام به عمل آمده و مقدمات

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به كانون هم انديشى شهر حبیب آباد برخوار می باشد .
Copyright © 2016-2018 All rights reserved.‎