توضیحات :

 آموزش دست ورزى در رياضيات 
 توسط استاد على عرب حبیب آبادی
 پخش شده از شبكه آموزش سيما

افزودن دیدگاه جدید

۱ + ۲ =