مشارکت نقدی خیرین در ساخت آموزشکده کشاورزی حبیب آباد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

نسخه آزمایشی

مشارکت نقدی خیرین در ساخت آموزشکده کشاورزی حبیب آباد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

آموزشکده کشاورزی شهر حبیب آباد

جدول مشارکت نقدی خیرین در ساخت آموزشکده کشاورزی حبیب آباد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

ردیف

نام و نام خانوادگی 

مبلغ
۱

دکتر رضا شکل آبادی

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲

دکتر فرزانه اشرفی

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۳

دکترمحبوبه رضوانی

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴

دکترجعفرمهوری

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۵

دکترهوشنگ فقیهی

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶

حاج حسین نوربخش

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۷

حاج اصغر ربیعی

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۸

آقای رضا تقی زاده

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۹

آقای محمد تقی خرقانی

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰

حاج محمد رضوانیان

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۱

آقای محمد حسین اشرفی

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲

دکترمحمود منصوری

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳

مهندس حسین ادیب

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴

دکترمجید رضوانی

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵

حاج ابوالقاسم دهقانی

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶

مهندس علیرضا منصوری

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۷

حاج احمد مهوری

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸

حاج باقر نوربخش

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۹

دکتر مصطفی هشیار سر

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰

مهندس ابوالفضل مهوری

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۱

حاج محمدعلی نوربخش

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲

خانم بتول السادات حسینی

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۳

آقای محمدرضا خاصی

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴

آقای علی منصوری

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵

آقای احمدخیری

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶

آقای بابک جلالی نیا

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۷

مهندس فرهاد نوربخش

۴۰,۵۴۰,۰۰۰

۲۸

دانشکده شهید مهاجر

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۹

قرض الحسنه حسنات حبیب آباد

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰

حاج اصغر طالبی

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۱

حاج حسن دهقانی

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۲

حاج محمود منصوری

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳

آقای محمود خیری

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴

آقای همایون افهام

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

*جمع

۳,۶۴۰,۵۴۰,۰۰۰

 

آموزشکده کشاورزی شهر حبیب آباد
آموزشکده کشاورزی شهر حبیب آباد
آموزشکده کشاورزی شهر حبیب آباد
آموزشکده کشاورزی شهر حبیب آباد
آموزشکده کشاورزی شهر حبیب آباد
آموزشکده کشاورزی شهر حبیب آباد

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
سوال امنیتی به منظور تشخیص ربات از انسان
۴ + ۰ =

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به كانون هم انديشى شهر حبیب آباد برخوار می باشد .
Copyright © 2016-2018 All rights reserved.‎