مشارکت نقدی خیرین در ساخت آموزشکده کشاورزی حبیب آباد تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰

نسخه آزمایشی

مشارکت نقدی خیرین در ساخت آموزشکده کشاورزی حبیب آباد تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰

آموزشکده کشاورزی شهر حبیب آباد

جدول مشارکت نقدی خیرین در ساخت

آموزشکده کشاورزی حبیب آباد تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰

 

 ردیف نام نام خانوادگی  مرحله اولمرحله دوم
۱دکتر رضاشکل آبادی۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
۲دکتر فرزانهاشرفی۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 
۳دکتر محبوبه رضوانی۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴دکتر جعفرمهوری۵۰,۰۰۰,۰۰۰ 
۵دکتر هوشنگفقیهی۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶حاج حسیننوربخش۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷حاج اصغرربیعی۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 
۸آقای رضاتقی زاده۳۰,۰۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹آقای محمدتقیخرقانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰ 
۱۰حاج محمد رضوانیان۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱آقای محمد حسین اشرفی۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 
۱۲دکتر محمودمنصوری۳۰,۰۰۰,۰۰۰ 
۱۳مهندس حسینادیب۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴دکتر مجیدرضوانی۵۰,۰۰۰,۰۰۰ 
۱۵حاج ابوالقاسمدهقانی۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
۱۶مهندس علیرضامنصوری۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 
۱۷مهندس احمدمهوری۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
۱۸حاج باقرنوربخش۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
۱۹مهندس فرهادنوربخش۱۴,۰۰۰,۰۰۰ 
  جمع۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  جمع کل(ریال)  ۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ 

 

با توجه به همت جمعی از خیرین ، مرحله دوم ساخت ساختمان آموزشی آموزشکده به فضل الهی از ابتدای سال ۱۳۹۶ آغاز خواهد شد .

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
سوال امنیتی به منظور تشخیص ربات از انسان
۲ + ۰ =

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به كانون هم انديشى شهر حبیب آباد برخوار می باشد .
Copyright © 2016-2018 All rights reserved.‎