صورت هزینه های مرحله سفتکاری ساختمان آموزشی آموزشکده کشاورزی حبیب آباد تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

نسخه آزمایشی

صورت هزینه های مرحله سفتکاری ساختمان آموزشی آموزشکده کشاورزی حبیب آباد تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

صورت هزینه های مرحله سفتکاری ساختمان آموزشی آموزشکده کشاورزی حبیب آباد تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

 

ردیفشرح هزینهمبلغ
۱هزینه ی تهیه ی نقشه سازه ومحاسبات۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۲پیاده کردن نقشه در چند مرحله۱۸,۳۰۰,۰۰۰
۳تجهیز کارگاه ساختمانی۳۱,۰۳۵,۰۰۰
۴هزینه ی خرید آجر زبره وحمل۸۹,۳۵۰,۰۰۰
۵برق مصرفی کارگاه۲۷,۱۱۹,۰۰۰
۶سیمان فله وشن و...۵۲,۳۹۷,۴۵۰
۷هزینه دیوارچینی قالب فونداسیون وکرسی چینی۱۶۳,۹۳۷,۵۰۰
۸خرید میلگرد ، خاموت ، سیم ارماتور بند ی و حمل۱,۸۶۸,۹۵۲,۵۰۰
۹خرید بتن۷۲۴,۴۹۲,۴۰۰
۱۰قرارداد پیمانکار اجرای پروژه۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱تیرچه ، بلوک بتنی وبلوک فوم۲۰۷,۹۷۵,۰۰۰
۱۲بکارگیری بیل مکانیکی در کارگاه۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳آزمایشگاه تشخیص کیفیت بتن۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۴بیمه مسوولیت کارفرما۱۰,۳۷۱,۲۷۹
۱۵داربست فلزی۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۶نگهبانی پروژه۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰
 جمع۳,۹۹۰,۰۳۰,۱۲۹

افزودن دیدگاه جدید

۲ + ۶ =

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به كانون هم انديشى شهر حبیب آباد برخوار می باشد .
Copyright © 2016-2018 All rights reserved.‎