رساله قطبیه (فارسی) مطابق رساله قطبیه عربی، درتعیین اوقات نمازها و زمان امساک برای روزه در مناطق شمال

نسخه آزمایشی
یکی دیگر از کتب گرانبهای ایشان،رساله قطبیه (فارسی) مطابق رساله قطبیه عربی، درتعیین اوقات نمازها و زمان امساک برای روزه در مناطق شمال می باشد

مفاخر و مشاهیر

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به كانون هم انديشى شهر حبیب آباد برخوار می باشد .
Copyright © 2016-2018 All rights reserved.‎