جدول مشارکت نقدی خیرین در ساخت آموزشکده کشاورزی حبیب آباد تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

نسخه آزمایشی

جدول مشارکت نقدی خیرین در ساخت آموزشکده کشاورزی حبیب آباد تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

آموزشکده کشاورزی

 

   جدول مشارکت نقدی خیرین در ساخت آموزشکده کشاورزی حبیب آباد ، تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ 

 

ردیفتخصص/مهارتنامنام خانوادگی مبلغ
۱دکتررضاشکل آبادی۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲دکترفرزانهاشرفی۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳دکترمحبوبه رضوانی۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴دکترجعفرمهوری۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵دکترهوشنگفقیهی۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶حاجحسیننوربخش۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷حاجاصغرربیعی۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۸آقایرضاتقی زاده۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۹آقایمحمدتقیخرقانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰حاجمحمد رضوانیان۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱آقایمحمد حسیناشرفی۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲دکترمحمودمنصوری۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳مهندسحسینادیب۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴دکترمجیدرضوانی۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵حاجابوالقاسمدهقانی۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶مهندسعلیرضامنصوری۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷حاجاحمدمهوری۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸حاجباقرنوربخش۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹دکترمصطفیهشیار سر۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰مهندسابوالفضلمهوری۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱حاجمحمدعلینوربخش۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲خانمبتول الساداتحسینی۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳آقایمحمدرضاخاصی۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴آقایعلی منصوری۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵آقایاحمدخیری۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶آقایبابکجلالی نیا۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷مهندسفرهادنوربخش۴۰,۵۴۰,۰۰۰
۲۸دانشکدهشهیدمهاجر۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹قرض الحسنهحسناتحبیب آباد۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 **جمع۳,۱۱۰,۵۴۰,۰۰۰

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
سوال امنیتی به منظور تشخیص ربات از انسان
۳ + ۹ =

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به كانون هم انديشى شهر حبیب آباد برخوار می باشد .
Copyright © 2016-2018 All rights reserved.‎