در سال ۱۳۳۵ در حبیب آباد به دنیا آمد. دوران تحصیل را در مدرسه ی دولتی حبیب آباد و به مدیریت جعفر ادیب گذراند. تا ۲۰ سالگی به فعالیتهای ساختمانی اشتغال داشت و از سال ۱۳۵۷ فعالیت اقتصادی را در زمینه ی تولید و توزیع مرغ شروع نموده است. در ابتدا با روش سنتی و از سال ۱۳۷۲ به صورت صنعتی اقدام به احداث کشتارگاه مرغ نمود که هم اکنون نیز ادامه داشته و بیش از ۳۰۰ نفر را به صورت مستقیم مشغول به کار نموده اند. میتوان از ایشان به عنوان کار آفرین نمونه یاد کرد.

حاج اصغر طالبی علاوه بر موفقیت در زمینه ی اقتصادی و کار آفرینی در زمینه کارهای خیر منشاء اثر فراوانی بوده و می باشند از قبیل: