رساله قطبیه (فارسی) مطابق رساله قطبیه عربی، درتعیین اوقات نمازها و زمان امساک برای روزه در مناطق شمال

نسخه آزمایشی
یکی دیگر از کتب گرانبهای ایشان،رساله قطبیه (فارسی) مطابق رساله قطبیه عربی، درتعیین اوقات نمازها و زمان امساک برای روزه در مناطق شمال می باشد

مفاخر و مشاهیر

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه خیریه قائم آل محمد (عج) حبیب آباد می باشد .
Copyright © 2016-2017 All rights reserved.‎